10/07/2019 - The Mailer - India

અમરનાથ યાત્રા: પહાડો પરથી પડતા પથ્થરોથી યાત્રીઓને બચાવવા ITBPના જવાનોએ બનાવી માનવ સાંકળ

અમરનાથ યાત્રા કરનારા યાત્રીઓને કોઈ પણ પ્રકારની બાધા ના પડે તેનું ધ્યાન રાખતા સદૈવ ડ્યૂટિ પર…