યુવાન સપનાંની પાંખો

”આંટી…ક્યાં ગઈ કાવ્યા.” ઘરે આવેલી કાવ્યાની બે બહેનપણી કિરણ અને શનાએ પૂછ્યું. ”અરે..આવ આવ કિરણ. થોડીવાર…

મેરે સપનોં કા વો…ડ્રીમ બોય

કિસી શાયર કી ગઝલ….ડ્રીમગર્લકિસી ઝીલ કા કમલ…..ડ્રીમગર્લ ડ્રીમગર્લ…શું માત્ર છોકરાઓને જ ડ્રીમગર્લ હોઈ શકે? શા માટે…

કાળઝાળ ગરમીથી ધગતી ધરા… માણીએ રંગ વસંતના અવનવા…

શિયાળાની વિદાય સાથે જ ઉનાળાએ દેખા દઈ દીધી છે. લીલીછમ ધરતી હવે બળવા લાગી છે, તાંબાવર્ણો…