Urja Sheth, Author at The Mailer - India

Good and Bad about Dieting

Dieting when done without a proper guidance can adversely affect one’s health. It is highly advisable…

Gym series: Check out some facts before tighten your wrist!

How to workout in gym? A – When you enters the gym first of all you…

ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ જોગિંગ: આ ફાયદાઓને તમે ઇગ્નોર નહીં કરી શકો

સવાર-સવારમાં 5 કે 6 વાગે ધીમે ધીમે દોડવા થઈ શરીરનું લોહી ફરતું રહે છે અને શારીરિક…

શું જીમનો ટ્રેન્ડ ખોટો છે? આ વાંચીને જરા વિચારજો!

આજના સમયમાં જીમ એક દેખાડો થઈ ગયો છે- બધા જાય છે એટલે આપણે જઈએ. પરંતુ, જોવા…

ડિજિટલ યુગમાં શરીરને સાચવવા થોડાં ઓફલાઇન પણ થાઓ!

આપણી જીવન જીવવાની પદ્ધતિ બદલાઇ રહી છે. બધું જ ઓનલાઇન થઈ રહ્યુ છે, જેના કારણે આપણા…