ભારતના A-SAT ટેસ્ટથી ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનને ખતરો: નાસા

27 માર્ચના રોજ ભારતે પૃથ્વીની લો અર્થ ઓરબીટ (એલ.ઈ.ઓ.) કક્ષામાં સ્થિત એક 740 કિલોના પૂર્વ-નિર્ધારીત સેટેલાઈટને…

આપણા સૂર્યમંડળનો નવમો ગ્રહ પૃથ્વીથી 5 થી 10 ઘણા મોટો હશે – રિસર્ચ

‘પ્લેનેટ નાઈન’, એટલે કે આપણા સૂર્યમંડળનો નવમો ગ્રહ કદાચ આપણી પૃથ્વીથી પાંચથી દસ ઘણો મોટો હોય…

ઈસરો 2019 – ગગનની ઊંચાઈ આંબશે ગગનયાન અને ચંદ્રયાન-2નું પ્રક્ષેપણ

1962માં સ્થાપિત ઇન્ડિયન નેશનલ કમિટી ફોર સ્પેસ રિસર્ચ (INCOSPAR) ભારતનું અંતરિક્ષ તરફ પહેલું પગલું કહી શકાય.…