વધુ એક ગુજરાતી ફિલ્મ આવી રહી છે- Dry State

હાલમાં, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વિવિધ પ્રયોગો થઇ રહ્યા છે અને વિવિધ પ્રકારની સ્ટોરીલાઇન સાથેની ફિલ્મો આવી…

વર્ષ 2018ની ટોપ ગુજરાતી ફિલ્મો: તમે જોઇ કે નહીં?

ગુજરાતી સિનેમાનો સારા કલાકારો અને સારા નિર્દેશકોનો છોછ હવે પહેલાં જેવો નથી રહ્યો. આજથી ચાર-પાંચ વર્ષ…