મેરે સપનોં કા વો…ડ્રીમ બોય

કિસી શાયર કી ગઝલ….ડ્રીમગર્લકિસી ઝીલ કા કમલ…..ડ્રીમગર્લ ડ્રીમગર્લ…શું માત્ર છોકરાઓને જ ડ્રીમગર્લ હોઈ શકે? શા માટે…

કાળઝાળ ગરમીથી ધગતી ધરા… માણીએ રંગ વસંતના અવનવા…

શિયાળાની વિદાય સાથે જ ઉનાળાએ દેખા દઈ દીધી છે. લીલીછમ ધરતી હવે બળવા લાગી છે, તાંબાવર્ણો…

યજ્ઞેશ દવેની કવિતા- આધુનિકોત્તર કવિતા

૧૯૮૦ની આસપાસ ગુજરાતી કવિતામાં જે કેટલાક કવિ અવાજો નોંખી રીતે કાવ્યસર્જનમાં પ્રવૃત્ત થયા તેમાં #યજ્ઞેશ_દવે મહત્ત્વના…

ગુજરાતી સાહિત્યની સરવાણી

સાહિત્ય એટલે સમાજને શબ્દોથી દર્શાવેલો અરીસો. પછી તે કોઇપણ ફોર્મમાં હોય, ચાહે તે કવિતા હોય કે…

જ્યાં જ્યાં નજર મ્હારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની… કલાપીને એક સલામ!

એક રાજવી કે જેનું મન કળા, સાહિત્ય અને કુદરત પ્રત્યે વધારે ગાઢ લાગણી ધરાવતું હતું. એક…