યુવાન સપનાંની પાંખો

”આંટી…ક્યાં ગઈ કાવ્યા.” ઘરે આવેલી કાવ્યાની બે બહેનપણી કિરણ અને શનાએ પૂછ્યું. ”અરે..આવ આવ કિરણ. થોડીવાર…

યજ્ઞેશ દવેની કવિતા- આધુનિકોત્તર કવિતા

૧૯૮૦ની આસપાસ ગુજરાતી કવિતામાં જે કેટલાક કવિ અવાજો નોંખી રીતે કાવ્યસર્જનમાં પ્રવૃત્ત થયા તેમાં #યજ્ઞેશ_દવે મહત્ત્વના…

ગુજરાતી સાહિત્યની સરવાણી

સાહિત્ય એટલે સમાજને શબ્દોથી દર્શાવેલો અરીસો. પછી તે કોઇપણ ફોર્મમાં હોય, ચાહે તે કવિતા હોય કે…

જ્યાં જ્યાં નજર મ્હારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની… કલાપીને એક સલામ!

એક રાજવી કે જેનું મન કળા, સાહિત્ય અને કુદરત પ્રત્યે વધારે ગાઢ લાગણી ધરાવતું હતું. એક…