પ્રભાસ-શ્રધ્ધાનું આ નવું લવ-એન્થમ!

બાહુબલી બાદ હવે પ્રભાસ તેની આગામી ફિલ્મ સાહોને લઇને લાઇમ-લાઇટમાં છે, ત્યારે તાજેતરમાં જ આ ફિલ્મનું વધુ એક સોંગ રિલીઝ થયું છે

Enni Soni સોંગને ગુરુ રંધાવા અને તુલસી કુમારે ગાયું છે, જ્યારે સંગીત પણ ગુરુ રંધાવાએ આપ્યું છે.

Leave a Reply