અમદાવાદ ATSનું મોટું ઓપરેશન, પકડી આટલા કરોડની ચલણી નોટો - The Mailer - India

અમદાવાદ ATSનું મોટું ઓપરેશન, પકડી આટલા કરોડની ચલણી નોટો

અમદાવાદ ATS દ્વારા એક મોટું ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું. આ ઓપરેશનમાં ગોધરા ખાતેથી 1 હજાર અને 500 ની અંદાજિત 5 કરોડની નકલી નોટો પકડી પાડવામાં આવી છે.

અને 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ ATS ને મળેલ બાતમીના આધારે ઇન્ડિકા ગાડીમાંથી તપાસ કરતા 1 હજારની 9312 અને 500 ની 76739 નોટો મળી આવી છે જેને કબજે લેવામાં આવી હતી. સાથે સાથે 2 લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી.

અહીં સવાલ એ ઉભો થાય છે કે નોટબંધીના આટલા સમય બાદ પણ આ શખ્સો પાસે આ નોટો આવી ક્યાંથી?

Leave a Reply