લંડનના એક શહેરમાં ગુજરાતીમાં લગાવવામાં આવ્યું બોર્ડ, કારણ જાણી ચોંકી જશો!

આજે વિશ્વમાં ગુજરાતીઓનો ડંકો વાગી રહ્યો છે. ત્યારે લંડનનુ એક શહેર એવુ છે જ્યાં ગુજરાતીઓને ગુજરાતી…